CENÍK zdravotních výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

I. potvrzování příhlášek/zdravotní způsobilost    100 Kč
- jesle a mateřské školky     
- učňovská střediska    
- školy /střední, vysoké, apod./    
- letní a zimní tábory, rekreační pobyty, sportovní akce    
- zájmová činnost hudební, sportovní, apod.    
- zahraniční praxe studentů, výjezdy do zahraničí    
II. lékařské zprávy    
- zdravotní stav dítěte pro nejrůznější účely   150 Kč
- prodloužení mateřské dovolené, neplacené dovolené    
- zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby apod.    
- pro účely soudu    
- pro účely pojistné události úrazového pojištění    
- pro odklad školní docházky    
III. další výkony    
- vystavení zdrav. průkazu pro práci v potravinářství a školství   150 Kč
- výpis ze zdravotní dokumentace   150 Kč
- prohlídka před nástupem do zaměstnání   150 Kč
- nehrazené očkování - aplikace očkovací látky   100 Kč
- opis receptu, OČR, očkovacího průkazu apod.   100 Kč
- žádost o řidičský průkaz   300 Kč
- preventivní prohlídka dítěte pro nepojištěné/samoplátce   800 Kč
- prohlídka dítěte pro nepojištěné/samoplátce   400 Kč

 

pedi@rix, s.r.o.

 

U Slovanské pojišťovny 862/3
140 00 Praha 4

 

Tel: +420 241 413 226
E-mail: jaro.vomacka@gmail.com

Ordinační hodiny

7.30 - 13.00 Pondělí + Středa
14.00 - 18.00 Úterý
13.00 - 18.00 Čtvrtek
7.00 - 12.00 Pátek