ilustr foto omne

MUDr. Jaromír Vomáčka, pediatr

Moje 44-letá praxe v obou pediatrie jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a to na všech úrovních nemocniční i ambulantní pediatrie, vám zaručí vysoce odborný a zároveň střízlivý pohled na problematiku vašeho dítěte.
Mám za to, že nejlepší péči o dítě je možno zabezpečit pouze partnerstvím a blízkou spoluprací mezi rodiči a poskytovateli zdravotní péče. Proto věřím, že vaši péči o dítě a při jeho problémech naděje, které do mně vkládáte, mohu recipročně odměnit poskytnutím servisu a kvality, které si zasloužíte.

Mám za to, že nejlepší péči o dítě je možno zabezpečit pouze partnerstvím a blízkou spoluprací mezi rodiči a poskytovateli zdravotní péče. Proto věřím, že vaši péči o dítě a při jeho problémech naděje, které do mně vkládáte, mohu recipročně odměnit poskytnutím servisu a kvality, které si zasloužíte.

Členství

Jsem členem České pediatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Britské lékařské komory a Jihoafrické lékařské a stomatologické komory. 

O mně

Graduoval jsem na Pediatrické fakultě Karlovy university, získal zkušenosti v místních krajských a fakultních nemocničních zařízeních a po atestaci dlouhá léta pracoval v zahraničí, jmenovitě v severní a jižní Africe. Můj speciální zájem o vakcíny a infekční lékařství mě vedl k prohloubení znalostí při získání postgraduálních ocenění při studiu tropické medicíny a poté veřejného zdravotnictví. Od r. 2007 jsem zpět v České republice a poskytuji pediatrický servis místní komunitě i zahraniční klientele prostřednictvím tohoto zařízení. 

Akademická informace

1971 - 1977   KARLOVA UNIVERZITA, Fakulta dětského lékařství, Praha, Česká republika
1980   INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ,Praha, Česká republika
Specializace – obor Pediatrie
1999   WITWATERSRAND UNIVERZITA, Johannesburg, Jihoafrická republika
Diplom – Tropické lékařství & hygiena (DTMH – Diploma in Tropical Medicine & Hygiene)
Postgraduální roční univerzitní studium
2003   AKADEMIE VYSPĚLÉ ZÁCHRANY ŽIVOTA (ACADEMY OF ADVANCED LIFE SUPPORT), Johannesburg, Jihoafrická republika
Certifikát – Vyspělá podpora srdeční činnosti (ACLS – Advanced Cardiac Life Support)
2003   AKADEMIE VYSPĚLÉ ZÁCHRANY ŽIVOTA (ACADEMY OF ADVANCED LIFE SUPPORT), Johannesburg, Jihoafrická republika
Certifikát – Vyspělá záchrana života v pediatrii (PALS – Paediatric Advanced Life Support)
2000 - 2006   WITWATERSRAND UNIVERZITA Johannesburg, Jihoafrická republika
Specializace – obor Veřejné zdravotnictví (MPH – Master of Public Health)
Postgraduální univerzitní studium